Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mieścisko, os.Michałowskie 31 (wielkopolskie). Działka numer: 808

os.Michałowskie 31, 62-290, Mieścisko, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-17
Sygnatura:  Km 447/18
Obszar działki: 0,0537 ha
Cena wywołania: 170 673 zł
Cena oszacowania: 256 010 zł
Wadium: 25 601 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30, Wągrowiec,  62-130 Wągrowiec

tel. 672685350 / fax. 672685350

Sygnatura: Km 447/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ** położonej przy os.Michałowskie 31, 62-290 Mieścisko, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu (adres: ul. Kościuszki 18/62-100, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i budynków. Nieruchomość położona jest Mieścisku, Osiedle Michałowskie 31,gm. Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, zapisana w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem PO1B/xxxxxxxx/5 i składa sie z działki nr 808 o pow. 0,0537 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow.uż. 166,24m2, budynkiem gospodarczym o pow. uż. 68,40m2 oraz uzbrojenia i urządzenia terenu.

Suma oszacowania wynosi 256 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 673,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 601,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 18, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.05.2022 10:00 - 10:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Polimirski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białośliwie, 3 Maja 7 (wielkopolskie)

3 Maja 7, 89-340, Białośliwie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 2 070 000 zł
Cena oszacowania: 2 760 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kostrzyn, Warszawska 4A/58 (wielkopolskie)

Warszawska 4A/58, 62-025, Kostrzyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 254 919 zł
Cena oszacowania: 382 379 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Juliusza Słowackiego 48A/1 (wielkopolskie)

Juliusza Słowackiego 48A/1, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 242 970 zł
Cena oszacowania: 323 960 zł