Dodano dnia: 2023-05-17

Dom w miejscowości Mielno, Stefana Żeromskiego 10 (zachodniopomorskie). Działki numer: 711/113, 711/183

Stefana Żeromskiego 10, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-09
Sygnatura: Km 130/22
Cena wywołania: 1 266 266 zł
Cena oszacowania: 1 899 400 zł
Wadium: 189 940 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Gasiński

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14,  Koszalin,   75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: Km 130/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Marek Gasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-10-2023 o godz. 13:30  pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul.Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2a,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *************  położonej przy  ul. Stefana Żeromskiego 10, 76-032 Mielno , dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 1 899 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 266 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 189 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Gasiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mielno, Lechitów 15/9 (zachodniopomorskie)

Lechitów 15/9, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-15
Cena wywołania: 63 986 zł
Cena oszacowania: 85 315 zł

Dom w miejscowości Mielno, Stefana Żeromskiego 10 (zachodniopomorskie). Działki numer: 711/113, 711/183

Stefana Żeromskiego 10, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 1 266 266 zł
Cena oszacowania: 1 899 400 zł