Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mielec, Rzochowska 131 (podkarpackie). Działka numer: 1076

Rzochowska 131, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura: Km.207/20
Obszar działki: 0,0359 ha
Cena wywołania: 202 965 zł
Cena oszacowania: 270 620 zł
Wadium: 27 062 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Andrzej Janusz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 18, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 17-773-11-25 / fax. 17-773-11-25

Sygnatura: Km.207/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Rzochowska 131, 39-300 Mielec, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 270 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 965,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 062,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Mielec 49918300052001003682560001.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Janusz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mielec, Kusocińskiego 19/9 (podkarpackie)

Kusocińskiego 19/9, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 70 558 zł
Cena oszacowania: 105 838 zł

Dom w miejscowości Mielec, Cyranowska 16B (podkarpackie). Działka numer: 1111

Cyranowska 16B, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-06
Cena wywołania: 53 722 zł
Cena oszacowania: 71 629 zł

Mieszkanie w miejscowości Mielec, Staffa 15/32 (podkarpackie)

Staffa 15/32, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 87 792 zł
Cena oszacowania: 131 689 zł