Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Miedźna, Wiejska 54 (śląskie). Działki numer: 1213/7, 1413/7

Wiejska 54, 43-227, Miedźna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-02
Sygnatura:  KM 2085/20
Obszar działki: 0,1830 ha
Cena wywołania: 58 784 zł
Cena oszacowania: 78 378 zł
Wadium: 7 838 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE MARCIN NIEMCZYK
Kancelaria Komornicza nr IV w Pszczynie ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna
tel. (32) 210-47-52 fax: (32) 212-85-98 e-mail: pszczyna1@komornik.pl www.komornikniemczyk.pl
PKO BP SA O/TYCHY 25 1020 2528 0000 0102 0105 0749

Sygnatura: KM 2085/20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 02-09-2022 o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 242,

odbędzie się pierwsza licytacja

 

udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości opisanej jako działki gruntu nr 1213/7 oraz 1413/7 o łącznej pow. 1830 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach naziemnych. Budynek z 1969 r. z dobudową z 1988 r. o łącznej pow. 286,35 m2. Budynek o konstrukcji murowanej, dach dwuspadowy kryty papą. Budynek otynkowany (bez ocieplenia), okna PCV. Budynek wyposażony w instalację: elektryczna, wodociągową z sieci, gazową, kanalizacyjną z sieci. Na parterze klimatyzator, ogrzewanie na piec węglowy. Na działkach posadowiony budynek gospodarczy o pow. 186 m2. Budynek gospodarczy o konstrukcji murowanej posiada dwie kondygnacje naziemne (w budynku miał miejsce pożar). Nieruchomość położona jest w miejscowości Miedźna ul. Wiejska 54 i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pszczynie o numerze: KA1P/xxxxxxxx/8. Nieruchomość stanowi własność dłużnika ************* w udziale wynoszącym 1/4.

 

Suma oszacowania wynosi 78 378,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 783,50 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Katalog osób wyłączonych z udziału w licytacji określa art. 976 kpc. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.plKomornik Sądowy

Marcin Niemczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Miedźna, Leśna (śląskie)

Leśna, 43-227, Miedźna, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 229 500 zł
Cena oszacowania: 306 000 zł