Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Miastko, Węgorzynko 16G (pomorskie). Działka numer: 291/9

Węgorzynko 16G, 77-200, Miastko, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Sygnatura:  GKm 79/20
Obszar działki: 0,9118 ha
Cena wywołania: 595 875 zł
Cena oszacowania: 794 500 zł
Wadium: 79 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miastku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Kaszubska 21, Miastko,  77-200 Miastko

tel. 598575791 / fax. 598224388

Sygnatura: GKm 79/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy Węgorzynko 16G, 77-200 Miastko, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. A. Krajowej 30, Miastko, 77-200 Miastko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 794 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 595 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. A.Krajowej 30, Miastko, 77-200  Miastko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Ireneusz Kowalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kaczkowo, Kaczkowo (pomorskie)

Kaczkowo, 84-218, Kaczkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 107 250 zł
Cena oszacowania: 143 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sycewice, Sportowa 5 (pomorskie)

Sportowa 5, 76-251, Sycewice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 573 000 zł
Cena oszacowania: 764 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kębłowo, Wejherowska 25 (pomorskie)

Wejherowska 25, 84-242, Kębłowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 554 250 zł
Cena oszacowania: 739 000 zł