Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mętków, Nadwiślańska 7 (małopolskie). Działka numer: 640/23

Nadwiślańska 7, 32-551, Mętków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Sygnatura:  KM 114/21
Obszar działki: 0,1237 ha
Cena wywołania: 180 762 zł
Cena oszacowania: 241 016 zł
Wadium: 24 102 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Michał Mazgaj

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 8,  Libiąż,   32-590 Libiąż

tel. 32 627 10 74 / fax. 

Sygnatura: KM 114/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chrzanowie Michał Mazgaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-07-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  Nadwiślańska 7,Mętków,  32-551 Babice , dla której  SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , CHRZANÓW,  32-500 CHRZANÓW prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność dłużniczki w udziale 1/1, składająca się z działki nr 640/23, położona w obrębie ewidencyjnym Mętków, woj. małopolskim, powiecie chrzanowskim, gminie Babice. Obszar całej nieruchomości wynosi 0,1237 Ha.

Suma oszacowania wynosi 241 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 762,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 101,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 62 2030 0045 1110 0000 0258 9180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Henryka 23, Chrzanów, 32-500  Chrzanów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Mazgaj

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Mętków, Nadwiślańska (małopolskie)

Nadwiślańska, 32-551, Mętków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 42 797 zł
Cena oszacowania: 57 063 zł