Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Maszna, Maszna 15 (mazowieckie). Działki numer: 171, 175/3

Maszna 15, 96-515, Maszna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura: KM 189/20
Obszar działki: 0,0623 ha
Cena wywołania: 156 450 zł
Cena oszacowania: 208 600 zł
Wadium: 20 860 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Anita Fijołek-Brudko

Kancelaria Komornicza, Polna 11, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. (46) 862-17-25, / fax.

Sygnatura: KM 189/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Anita Fijołek-Brudko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Maszna 15,Maszna, 96-515 Teresin, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1O/xxxxxxxx/9 .
Opis nieruchomości:
96-515 Teresin, Maszna 15, (dz. nr 171, obręb 0010 MASZNA oraz dz. nr 175/3, obręb 0010 MASZNA, 0,0623 ha) dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1O/xxxxxxxx/9 [NKW: PL1O/xxxxxxxx/9] stanowiącej własność dłużnika: Mariusz Wacławiak oraz Pauliny Wacławiak na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 208 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Parbisa SA 93 1600 1462 1876 7727 3000 0008.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anita Fijołek-Brudko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Maszna, Maszna 21A (mazowieckie). Działka numer: 76

Maszna 21A, 96-515, Maszna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 300 666 zł
Cena oszacowania: 451 000 zł