Dodano dnia: 2021-12-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Maszewo Duże, ul. Cedrowa 203 (mazowieckie). Działka numer: 268/3

ul. Cedrowa 203, 09-400, Maszewo Duże, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura:  Km 1598/20
Powierzchnia: 702 m2
Cena wywołania: 135 000 zł
Cena oszacowania: 180 000 zł
Wadium: 18 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Paweł Stopczyński

Kancelaria Komornicza, Górna 32, Płock,  09-402 Płock

tel. 243661066 / fax. 243661066

Sygnatura: Km 1598/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10b, 09-404 Płock, pokój 114,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ******* położonej przy Lipnowska 201,Maszewo Duże,  09-411 Stara Biała, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Narutowicza 6, Płock, 09-400 Płock)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 268/3 o powierzchni 702 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-kondygnacyjnym, parterowym z podddaszem nieużytkowym, o bryle prostopadłościanu z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 71 m2 w średnim stanie technicznym. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ok. 1960 roku. Budynek posadowiony w granicy działki sąsiedniej 268/2. Do budynku mieszkalnego przylega obiekt gospodarczy - garaż blaszany nie związany na trwale z gruntem. Teren działki nieogrodzony, w części nasadzenia - drzewa / krzewy ozdobne.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 91160014621837066360000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 10b, Płock, 09-404  Płock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Stopczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Modlińska 13/34 (mazowieckie)

Modlińska 13/34, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 214 955 zł
Cena oszacowania: 286 607 zł

Dom w miejscowości Kłonów, Kłonów (mazowieckie). Działka numer: 128

Kłonów, 26-634, Kłonów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 203 333 zł
Cena oszacowania: 305 000 zł