Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Masłowiec, Masłowiec 22 (dolnośląskie). Działka numer: 76

Masłowiec 22, 55-100, Masłowiec, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura:  Kmp 69/11
Obszar działki: 0,6300 ha
Cena wywołania: 62 991 zł
Cena oszacowania: 83 989 zł
Wadium: 8 399 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Norwida 1, Trzebnica,  55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68, kom. 793 282 174 / fax. 71 312 03 68

Sygnatura: Kmp 69/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 , pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** ********* położonej przy  ,Masłowiec,  55-100 Trzebnica, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 76 o powierzchni 0,6300 ha położona: 55-100 Trzebnica, Masłowiec, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1W/xxxxxxxx/9. Działka nr 76 położona w miejscowości Masłowiec. Działka zabudowana - posiada nr budynku 22. Działka o powierzchni 0,6300ha. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Działki sąsiednie zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz działki sąsiednie uprawiane rolniczo. Działka sąsiadująca z przedmiotową nieruchomością po lewej stronie zabudowana domem jednorodzinnym i stawem. Działka sąsiadująca z przedmiotową nieruchomością po prawej stronie zabudowana domem jednorodzinnym. Działka nr 76 w kształcie prostokąta, płaska, prawidłowa do zabudowy. Działka częściowo ogrodzona. Od frontu ogrodzenie słupki żelbetowe, wypełnienie z elementów drewnianych. Brama wjazdowa, dwudzielna konstrukcji z elementów stalowych, wypełnienie z elementów drewnianych. Furtka konstrukcji z elementów stalowych, wypełnienie z elementów drewnianych. Słupki przy bramie i furtce z elementów stalowych. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy I, budynek gospodarczy II, budynek gospodarczy III, budynek gospodarczy IV, budynek gospodarczy V jako garaż, budynek gospodarczy VI, budynek gospodarczy VII, garaż z blachy stalowej, wiata na drzewo, część wiaty przed budynkiem gospodarczym VII, wiata drewniana, część wiaty z tyłu budynku. Media : szambo prąd 230, 400 V woda ze studni i z sieci. Budynki gospodarcze wybudowane na działce o klasie gruntu RV, RVI, PsVI - nie są zaznaczone na mapie geodezyjnej. Brak dokumentacji prawnej. Brak pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy. Do dnia wykonania opinii biegłego właściciele nieruchomości nie przedstawili dokumentacji prawnej pozwalającej na budowę budynków gospodarczych. Biegły nie uwzględnił przedmiotowych budynków do obliczeń. W obliczeniach biegły uwzględnił budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, murowane na części działki o klasie gruntu Br-PsV i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica jako M-tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 100,00m2 Powierzchnia budynków gospodarczych przyjęta z pomiarów z natury wykonanych w dniu oględzin. Budynek gospodarczy I: powierzchnia użytkowa 77,58 m2 Budynek gospodarczy II: powierzchnia użytkowa 11,3m2 Budynek gospodarczy III: powierzchnia użytkowa 20,27 m2 Budynek gospodarczy IV: powierzchnia użytkowa 65,10 m2 Dobudowany garaż: powierzchnia użytkowa 15,49m2 Łączna powierzchnia użytkowa 189,74m2 Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący, budynek gospodarczy I, budynek gospodarczy II, budynek gospodarczy III, budynek gospodarczy IV, dobudowany garaż. Budynki te usytuowane są w części działki zgodnej ze studium uwarunkowań o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. Powyższe budynki ujęte są na mapie ewidencyjnej. Zostały uwzględnione przez biegłego do obliczeń. W części działki zgodnej ze studium uwarunkowań o przeznaczeniu jako R usytuowane są garaż blaszany, budynek gospodarczy V, budynek gospodarczy VI, część wiaty przed budynkiem, wiata drewniana, część wiaty z tyłu budynku. Powyższe budynku nie są ujęte na mapie ewidencyjnej. Wg oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości na powyższe budynki nie posiadają dokumentów prawnych zgodnych z prawem budowlanym tj. zgłoszenia budowy, pozwolenia na budowę. Nie zostały uwzględnione przez biegłego do obliczeń.

Suma oszacowania wynosi 83 988,25 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 991,19 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 398,83 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Garczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Koźlice, Koźlice (dolnośląskie)

Koźlice, 59-305, Koźlice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 316 666 zł
Cena oszacowania: 475 000 zł

Grunt w miejscowości Przedmoście, Przedmoście (dolnośląskie). Działka numer: 172/3

Przedmoście, 67-210, Przedmoście, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 33 333 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł

Dom w miejscowości Zaręba, Prymasa Wyszyńskiego 10 (dolnośląskie). Działki numer: 267, 124

Prymasa Wyszyńskiego 10, 59-800, Zaręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 197 333 zł
Cena oszacowania: 296 000 zł