Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Marszowice, Marszowice (małopolskie). Działka numer: 703/2

Marszowice, 32-013, Marszowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura:  Km 1996/19 i in.
Obszar działki: 0,2099 ha
Cena wywołania: 487 107 zł
Cena oszacowania: 649 476 zł
Wadium: 64 948 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Anna Permus-Woźniak

Kancelaria Komornicza, Krakowska 262, Gdów,  32-420 Gdów

tel. 534-554-763 / fax. 

Sygnatura: Km 1996/19 i in.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Anna Permus-Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 18,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Marszowice,  32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzxibą w Dobczycach (adres: ul. Rynek 22a, Dobczyce, 32-410 Dobczyceprowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek w trakcie prac wykończeniowych. Budynek budowany w latach 2014-2018 (potwierdzenie przyjęcia obiektu do użytkowania z dnia 02.10. 2018r.) - Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle budynku. budynek wyposażony w instalacje: woda, prąd, nie ma gazu. Ogrzewanie: c.o., piec na paliwo stałe Ogrzewanie podłogowe: na parterze- salon, kuchnia oraz częściowo na poddaszu. Kanalizacja- przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na działce posadowiony garaż blaszak nie związany trwale z gruntem. W końcowej części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, słup en. przy granicy działki. Niezabudowana część działki porośnięta trawą. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ustanowiona służebność gruntowa ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości. Dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 967 – Myślenice- Łapczyca (dz. 652/1) poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej i po działce 703/1 (służebność wpisana w Księdze Wieczystej) . Wzdłuż drogi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w głębi przeważają tereny niezabudowane. W bezpośrednim sąsiedztwie na działce sąsiadującej szkoła.

Suma oszacowania wynosi 649 476,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 107,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 947,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Krakowski Bank Spółdzielczy w Gdowie 89 8591 0007 0070 0100 3220 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, Myślenice, 32-400  Myślenice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Permus-Woźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Liszki, Liszki (małopolskie)

Liszki, 32-060, Liszki, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-27
Cena wywołania: 709 956 zł
Cena oszacowania: 946 608 zł

Dom w miejscowości Łęki, Klonowa 32 (małopolskie). Działka numer: 533

Klonowa 32, 32-651, Łęki, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 155 097 zł
Cena oszacowania: 206 796 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Klucze, Klucze (małopolskie)

Klucze, 32-310, Klucze, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-08-02
Cena wywołania: 18 000 zł
Cena oszacowania: 24 000 zł