Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Maliniak, Maliniak 30 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 26/1

Maliniak 30, 14-300, Maliniak, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Sygnatura: Kmp 60/97
Obszar działki: 0,1678 ha
Cena wywołania: 14 501 zł
Cena oszacowania: 19 335 zł
Wadium: 1 934 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Wojciech Wawrzynkowski

Kancelaria Komornicza, ul. Pomorska 21, Morąg, 14-300 Morąg

tel. 897575442 / fax.

Sygnatura: Kmp 60/97

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 30, 14-300 Maliniak, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej składająca się z działki nr 26/1 o powierzchni 1678 m kw położonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Maliniak, gminie Morąg, powiecie ostródzkim, województwie warmińsko-mazurskim. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Pozostała część działki pokryta roślinnością trawiastą . Działka ogrodzona. Część ogrodzenia z desek montowanych na słupkach osadzonych w ziemi, część wykonana z siatki na słupkach drewnianych. Brama wjazdowa drewniana. Nieruchomość jest wyposażona w następującą infrastrukturę: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wybudowany w 1939 r. Budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia zabudowy 99 m kw, powierzchnia użytkowa 41,97 m kw.

Suma oszacowania wynosi 19 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 501,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 933,50 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Wawrzynkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Cimochy, Kolonie (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 346/1

Kolonie, 19-404, Cimochy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 93 750 zł
Cena oszacowania: 125 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Podgórze, Podgórze 6 (warmińsko-mazurskie)

Podgórze 6, 14-500, Podgórze, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 65 250 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł