Dodano dnia: 2022-07-05

Dom w miejscowości Malbork, Elbląska 15 (pomorskie). Działka numer: 117

Elbląska 15, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-26
Sygnatura:  Km 1190/17
Obszar działki: 0,0366 ha
Cena wywołania: 145 125 zł
Cena oszacowania: 193 500 zł
Wadium: 19 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14,  Nowy Dwór Gdański,   82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 1190/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Malborku Przemysław Biernacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-09-2022 o godz. 10:10  pod adresem: Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny, ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są ************* położonej przy  ul. Elbląska 15, 82-200 Malbork , dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 193 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy O/N.D.G. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 17 Marca 3, Malbork, 82-200  Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Malbork, Platynowa 7 (pomorskie). Działka numer: 94/4

Platynowa 7, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-28
Cena wywołania: 367 500 zł
Cena oszacowania: 490 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Malbork, Grudziądzka 25 C/16 (pomorskie)

Grudziądzka 25 C/16, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Malbork, Lubelska 4/2 (pomorskie)

Lubelska 4/2, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
Cena wywołania: 134 700 zł
Cena oszacowania: 179 600 zł