Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Maksymilianowo, Maksymilianowo 26 (wielkopolskie). Działki numer: 96, 50

Maksymilianowo 26, 64-061, Maksymilianowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: KM 3067/20
Obszar działki: 1,2900 ha
Cena wywołania: 152 063 zł
Cena oszacowania: 202 750 zł
Wadium: 20 275 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614446971 / fax. 614446971

Sygnatura: KM 3067/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Maksymilianowo 26,Maksymilianowo, 64-061 Kamieniec, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
budynek mieszkalny o powierzchni 104,24 m2, budynek stodoły o powierzchni 198,70 m2 i zespolony z nim budynek gospodarczy o powierzchni 20,18 m2, położony w miejscowości Maksymilianowo nr 26

Suma oszacowania wynosi 202 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 062,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 275,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/NOWY TOMYŚL 93 1020 4144 0000 6802 0006 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[/JEZELI]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Łysiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Grzybowo, Grzybowo (wielkopolskie). Działka numer: 67/14

Grzybowo, 62-085, Grzybowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 54 750 zł
Cena oszacowania: 73 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pomarzanowice, Pomarzanowice 19/8 (wielkopolskie)

Pomarzanowice 19/8, 62-010, Pomarzanowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 155 070 zł
Cena oszacowania: 206 760 zł

Dom w miejscowości Ponętów Górny Drugi, Ponętów Górny (wielkopolskie). Działka numer: 65/3

Ponętów Górny, 62-641, Ponętów Górny Drugi, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 345 000 zł
Cena oszacowania: 460 000 zł