Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Majdan Stary, Majdan Stary 9a (lubelskie). Działki numer: 2205/2, 2292

Majdan Stary 9a, 23-414, Majdan Stary, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Sygnatura: KM 25/18
Obszar działki: 1,85 ha+0,41 ha
Cena wywołania: 193 333 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł
Wadium: 29 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Robert Wolanin

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj

tel. 846860149 / fax. 846860149

64960200070015465720000001  Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala O/Biłgoraj

Sygnatura: KM 25/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin Kancelaria Komornicza nr II w Biłgoraju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Majdan Stary ,Majdan Stary, 23-414 Majda Stary, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 2205/2, pow. 1,85 ha, częściowo rolna - 1,72 ha, częściowo budowlana - 0,13 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Zamieszkana.

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 23-414 Majdan Stary, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 2292 pow, 0,41 ha, rolna

Suma oszacowania wynosi 10 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 050,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64 9602 0007 0015 4657 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Robert Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Sasankowa 1/20 (lubelskie)

Sasankowa 1/20, 20-537, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 45 077 zł
Cena oszacowania: 67 616 zł

Nieruchomość w miejscowości Ubrodowice, Ubrodowice 7 (lubelskie)

Ubrodowice 7, 22-500, Ubrodowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 73 768 zł
Cena oszacowania: 98 358 zł

Nieruchomość w miejscowości Dorohusk Osada, Dorohusk Osada (lubelskie)

Niepodległości 34, 22-175, Dorohusk-Osada, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł