Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Maciejowice, Kraski Dolne 6 (mazowieckie). Działka numer: 33/4

Kraski Dolne 6, 08-480, Maciejowice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Km 241/21
Obszar działki: 0,13 ha
Cena wywołania: 47 966 zł
Cena oszacowania: 63 954 zł
Wadium: 6 395 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Agnieszka Kuźnicka

Kancelaria Komornicza, Dobra 3, Garwolin,  08-400 Garwolin

tel. 25 7516919 / fax. 25 7516919

Sygnatura: Km 241/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszka Kuźnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* ********** położonej przy Kraski Dolne 6, 08-480 Maciejowice, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie (adres: ul. Al. Legionów 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Brak KW -Umowa 7013/42/80.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowi działkę nr ewidencyjny 33/4 o pow. 0,13 ha

Suma oszacowania wynosi 63 954,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 965,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 395,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Siedlcach 20 1020 4476 0000 8002 0269 1301.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400  Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Kuźnicka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Maciejowice, Oronne (mazowieckie). Działki numer: 690, 896

Oronne, 08-480, Maciejowice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 36 623 zł
Cena oszacowania: 54 934 zł

Dom w miejscowości Maciejowice, Maciejowice (mazowieckie). Działka numer: 36/9

Maciejowice, 26-903, Maciejowice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 102 750 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł