Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łyszkowice, Stachlew 56 (łódzkie). Działki numer: 300, 637, 960

Stachlew 56, 99-420, Łyszkowice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: KM 506/21
Obszar działki: 2,0700 ha
Cena wywołania: 96 533 zł
Cena oszacowania: 289 600 zł
Wadium: 28 960 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marek Cichal

Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802

Sygnatura: KM 506/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Stachlew 56, 99-420 Łyszkowice , dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
ułamkowej tj. 1/2 części nieruchomości należącej do Pająk Pawła, położonej w miejscowości: Stachlew 56, gmina Łyszkowice, działki 300, 637, 96 0, o łącznej pow. 2,0700 ha, zabudowanej domem mieszkalnym o pow. zabudowy 95 m2 i budynkami gospodarczymi, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr K W LD1O/xxxxxxxx/1.

Cała nieruchomość jest oszacowana na kwotę  289.600,00 zł - (bez uwzględnienia służebności)
Cena wywołania ułamkowej tj. 1/2 części nieruchomości wynosi 96.533,33 zł (2/3)

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym -  dożywotnią nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania polegająca na wyłącznym korzystaniu ze wszystkich budynków położonych na działce nr 300 oraz na prawie swobodnego poruszania się po terenie siedliska na rzecz: Ireny Pająk.
Wartość obciążającej nieruchomość służebności przez biegłego sądowego została wyliczona na kwotę 90.000,00 zł.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 14.480,00 zł (10 % sumy oszacowania 1/2 części nieruchomości). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - sygn. akt I Co 281/20  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Cichal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nowy Świat, Nowy Świat 23b (łódzkie). Działki numer: 184, 419

Nowy Świat 23b, 97-400, Nowy Świat, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 450 300 zł
Cena oszacowania: 600 400 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piaski, Piaski 34 (łódzkie)

Piaski 34, 98-430, Piaski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 634 000 zł
Cena oszacowania: 951 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Lutomierska 127/68 (łódzkie)

Lutomierska 127/68, 91-036, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 300 000 zł
Cena oszacowania: 400 000 zł