Dodano dnia: 2022-02-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Luzino, Wielki Las 2 (pomorskie). Działki numer: 1464/23, 1464/11, 1464/18, 1464/19, 1464/20, 1464/21, 1464/22

Wielki Las 2, 84-242, Luzino, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: Km 4726/17
Obszar działki: 15.749 m2
Cena wywołania: 871 500 zł
Cena oszacowania: 1 162 000 zł
Wadium: 116 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 4726/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój 144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością : ******** **********, ************ ********, położonej przy Wielki Las 2, 84-242 Luzino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/2
Opis nieruchomości:
Na dzień dokonania opisu i oszacowania w skład nieruchomości położonej: 84-242 Luzino, ul. Wielki Las 2, KW: GD1W/xxxxxxxx/2 wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1464/11, 1464/18, 1464/19, 1464/20, 1464/21, 1464/22, 1464/23 o łącznej powierzchni 15.749 m2. Działka nr 1464/11 o pow. 1.256 m2 jest niezabudowana. Na działce nr 1464/18 o pow. 1.333 m2 usytuowany jest obiekt blaszano – metalowy. Działka nr 1464/19 o pow. 4.574 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą. Działka nr 1464/20 o pow. 1.152 m2 jest niezabudowana. Działka nr 1464/21 o pow. 1.002 m2 jest niezabudowana. Działka nr 1464/22 o pow. 1 002 m2 jest niezabudowana. Działka nr 1464/23 o pow. 5 430 m2 jest niezabudowana. Po dokonaniu opisu i oszacowania nieruchomości, z nieruchomości KW GD1W/xxxxxxxx/2 w drodze umowy sprzedaży z dnia 30.06.2021 r. odłączono działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1464/20, 1464/21 i 1464/22 i założono dla nich nową księgę wieczystą, KW GD1W/xxxxxxxx/0. Z nieruchomości KW GD1W/xxxxxxxx/2 w drodze warunkowej umowy sprzedaży z dnia 30.06.2021 r. i umowy przeniesienia właności z dnia 27.08.2021 r. odłączono działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1464/11 i 1464/23 i założono dla nich nową księgę wieczystą, KW GD1W/xxxxxxxx/5. Następnie, z nieruchomości KW GD1W/xxxxxxxx/0 dnia 11.01.2022 r. w drodze umowy sprzedaży odłączono z tej księgi wieczystej działkę o numerze ewidencyjnym nr 1464/20 i złożono żądanie założenia dla tej działki nowej księgi wieczystej. Na dzień dokonywania obwieszczenia o licytacji nieruchomości, nowej księgi wieczystej jeszcze nie założono. Link do operatu: https://drive.google.com/file/d/1hh7h0R8lbjVHK-4JrTVQ8jbKPwcHY57S/view

Suma oszacowania wynosi 1 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 871 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wejherowie mieszczącym się pod adresem: Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie Adm.-0100-80/19 protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości przed terminem licytacji będzie można przeglądać w czytelni akt po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Sekcji do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Grzona

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Janiszewko, Janiszewko 18 (pomorskie). Działka numer: 20

Janiszewko 18, 83-130, Janiszewko, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 130 050 zł
Cena oszacowania: 173 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Międzybórz, Międzybórz 87/8 (pomorskie)

Międzybórz 87/8, 77-304, Międzybórz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-03
Cena wywołania: 49 350 zł
Cena oszacowania: 65 800 zł

Grunt w miejscowości Kazimierz, Kazimierz (pomorskie). Działka numer: 1007/5

Kazimierz, 84-230, Kazimierz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-05
e-licytacja
Cena wywołania: 22 875 zł
Cena oszacowania: 30 500 zł