Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lutol Suchy, Lutol Suchy 22 (lubuskie). Działka numer: 308/1

Lutol Suchy 22, 66-320, Lutol Suchy 22, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura:  Km 23/20
Obszar działki: 0,1656 ha
Cena wywołania: 113 250 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł
Wadium: 15 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza, Piastowska 32, Międzyrzecz,  66-300 Międzyrzecz

tel. 0957423067 / fax. 0957411843

Sygnatura: Km 23/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ************ położonej przy  ,Lutol Suchy 22,  66-320 Trzciel, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Sulęcinie 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300  Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Radosław Brzeźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/2 (lubuskie)

Ostrów 39/2, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 132 825 zł
Cena oszacowania: 177 100 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Krosno Odrzańskie, Kościuszki 9 (lubuskie)

Kościuszki 9, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 16 575 zł
Cena oszacowania: 22 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Ołobok, Wojciechowskiego 22/1 (lubuskie)

Wojciechowskiego 22/1, 66-211, Ołobok, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 17 738 zł
Cena oszacowania: 23 650 zł