Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łukowo, Łukowo 22 (mazowieckie). Działka numer: 164/1

Łukowo 22, 06-425, Łukowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-05
Sygnatura:  Km 1427/21
Obszar działki: 2200,0000 m2
Cena wywołania: 91 800 zł
Cena oszacowania: 122 400 zł
Wadium: 12 240 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Łukasz Sakowski

Kancelaria Komornicza, ul. Tadeusza Kościuszki 3,  06-200 Maków Mazowiecki

tel. 297170617 / fax. 297170617

Sygnatura: Km 1427/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Przasnyszu Łukasz Sakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-09-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz, pokój sala 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Łukowo 22,Łukowo,  06-425 Karniewo , dla której  Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz,  06-300 Przasnysz prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomości należąca do dłużnika **** ******** położonej: 06-425 Karniewo, Łukowo, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/xxxxxxxx/5. Przeznaczenie gospodarcze: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka jest zlokalizowana w części na terenie zabudowy zagrodowej i w części na terenie produkcji rolniczej. Suma oszacowania wynosi 122 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Ostrołęka 92 10203802 0000 1702 0052 3183 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 02.09.2022r.

Suma oszacowania wynosi 122 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROŁĘKA 92 10203802 0000 1702 0052 3183.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300  Przasnysz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Sakowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Za Dębami 1 (mazowieckie). Działka numer: 33/4

Za Dębami 1, 05-075, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 526 730 zł
Cena oszacowania: 702 307 zł

Mieszkanie w miejscowości Kożuszki-Parcel, Kożuszki-Parcel 85/1 (mazowieckie)

Kożuszki-Parcel 85/1, 96-500, Kożuszki-Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 122 250 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Borzęcin Duży, Warszawska 701A (mazowieckie)

Warszawska 701A, 05-083, Borzęcin Duży, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 1 980 212 zł
Cena oszacowania: 2 640 283 zł