Dodano dnia: 2022-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łuków, ul. Kazimierza Jagiellończyka 11 (lubelskie). Działka numer: 9497

ul. Kazimierza Jagiellończyka 11, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura: Km 778/17
Obszar działki: 0,0478 ha
Cena wywołania: 223 500 zł
Cena oszacowania: 298 000 zł
Wadium: 29 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257972210

Sygnatura: Km 778/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 2,3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kazimierza Jagiellończyka 11, 21-400 Łuków, dla której nieruchomość prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem murowanym garażu dwustanowiskowym położonego w Łukowie przy ul. Jagiellończyka 11, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 9497 z obrębu 003 o pow. 478 m2. Dla działki w Sądzie Rejonowym w Łukowie prowadzona jest księga wieczysta KW nr LU1U/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 298 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łuków, Browarna 49c (lubelskie). Działki numer: 8617/2, 8618/1

Browarna 49c, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 253 800 zł
Cena oszacowania: 380 700 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Łuków, Warszawska (lubelskie)

Warszawska, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 2 577 000 zł
Cena oszacowania: 3 666 000 zł

Grunt w miejscowości Łuków, Farfak 27 (lubelskie). Działka numer: 2407/2

Farfak 27, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-05
Cena wywołania: 90 675 zł
Cena oszacowania: 136 013 zł