Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, Brylantowa 2 (mazowieckie). Działka numer: 92/11

Brylantowa 2, 05-140, Ludwinowo Zegrzyńskie, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-07
Sygnatura:  Km 256/19
Obszar działki: 541,0000 m2
Cena wywołania: 286 875 zł
Cena oszacowania: 382 500 zł
Wadium: 38 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Łukasz Krystek

Kancelaria Komornicza, Reymonta 6B,  Legionowo,   05-120 Legionowo

tel. 22 295 15 92 / fax. 22 295 11 87

Sygnatura: Km 256/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Legionowie Łukasz Krystek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2022 o godz. 10:20  w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo, pokój 7,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************** położonej przy  ul. Brylantowa 2, 05-140 Ludwinowo Zegrzyńskie , dla której  Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Jana III Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji drewnianej na słupkach metalowych i podmurówce. Dojazd do nieruchomości ulicą nieutwardzoną.

Suma oszacowania wynosi 382 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. O. w Warszawie 63 1240 6087 1111 0010 5170 5672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120  Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Krystek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Huta Błędowska, Huta Błędowska 12a (mazowieckie). Działki numer: 56/1, 56/2

Huta Błędowska 12a, 96-208, Huta Błędowska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 61 666 zł
Cena oszacowania: 92 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrołęka, 11 Listopada 5/34 (mazowieckie)

11 Listopada 5/34, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 71 190 zł
Cena oszacowania: 94 920 zł

Grunt w miejscowości Magnuszew, Magnuszew (mazowieckie). Działki numer: 1634, 1635

Magnuszew, 26-910, Magnuszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 48 750 zł
Cena oszacowania: 65 000 zł