Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ludwinów, Ludwinów Jeziorko 1 (łódzkie). Działki numer: 391/1, 391/2

Ludwinów Jeziorko 1, 98-432, Ludwinów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Sygnatura:  KM 9130/16
Obszar działki: 0,3183 ha + 0,3044 ha
Cena wywołania: 479 175 zł
Cena oszacowania: 638 900 zł
Wadium: 63 890 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM 9130/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu , pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* **************  położonej przy  Jeziorko 1,Ludwinów ,  98-432 Łubnice , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń , 98-300 Wieluń )  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
dniu 23-05-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę pod adresem pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki : nr 391 /1 o pow. 0,3183 ha i dz. nr 391/2 o pow. 0,3044 ha położonych obręb Ludwinów, 98-432 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/9 będącej własnością dłużnika: Krzysztof Nękała. Nieruchomość oznaczona nr dz. 391/1 o pow. 0,3183 ha zabudowana budynkiem gospodarczym - paszarnia z wiatą, parterowa, murowana, o pow. użytkowej 451,21 m2, stodoła z budynkiem gospodarczym, parterowa, budynek gospodarczy murowany, stodoła drewniana o pow. użytkowej 212,91 m2, bin 100 ton, Nieruchomość oznaczona nr dz. 391/2 o pow. 0,3044 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1982 r., wolnostojącym, podpiwniczonym, piętrowym, o pow. użytkowej 206,60 m2 oraz budynkiem mieszkalnym, murowanym wolnostojącym, parterowym, o pow. użytkowej 87 m2, budynkiem spichlerzu murowanym o pow. użytkowej ok 25 m2, budynkiem garażowym gospodarczym o pow. 64,21 m2. ( nieruchomość obciążona służebnością mieszkania, która pozostaje w mocy), Działki 391/1 i 391/2 powstały w wyniku podziału dz. 391 zapisanej w księdze wieczystej. Według wypisu z rejestru gruntów i prawomocnego podziału działka 391 posiad numer 391/1 i 391/2. Suma oszacowania wynosi: - zabudowana działka nr 391/1 o pow. 0,3183 ha suma oszacowania 405 400,00 zł - zabudowana działka nr 391/2 o pow. 0,3044 ha suma oszacowania 233 500,00 zł ( z uwzględnieniem służebności ) łącznie suma oszacowania wynosi 638 900,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi - działka nr 391/1 o pow. 0,3183 ha cena wywołania 304 050,00 zł - działka nr 391/2 o pow. 0,0440 ha cena wywołania 175 125,00 zł łącznie cena wywołania wynosi 479 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest odpowiednio: działka nr 391/1 - 40 540,00 zł, działka nr 391/2 - 23 350,00 zł łącznie rękojmia - 63 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP O/Wieluń 16102045640000550200402404 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 638 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 479 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sielce Prawe, Sielce Prawe (łódzkie). Działka numer: 281

Sielce Prawe, 96-124, Sielce Prawe, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 98 867 zł
Cena oszacowania: 148 300 zł

Dom w miejscowości Łódź, Nowogrodzka 27 (łódzkie). Działka numer: 251

Nowogrodzka 27, 92-221, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 306 270 zł
Cena oszacowania: 408 360 zł

Dom w miejscowości Ludwików - Nowy Świat, Ludwików - Nowy Świat (łódzkie). Działki numer: 184, 419

Ludwików - Nowy Świat, 97-400, Ludwików - Nowy Świat, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 400 267 zł
Cena oszacowania: 600 400 zł