Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łubnice, Generała Władysława Sikorskiego 121 (łódzkie). Działki numer: 310/6, 310/7

Generała Władysława Sikorskiego 121, 98-432, Łubnice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura:  Km 1342/15
Obszar działki: 0,0641 ha
Cena wywołania: 383 250 zł
Cena oszacowania: 511 000 zł
Wadium: 51 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 043 843 36 35 / fax. 043 843 36 35

Sygnatura: Km 1342/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


     

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę pod adresem Pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń odbędzie się 

pierwsza licytacja 

I. nieruchomości  zabudowanej  - działek nr 310/6 i 310/7  o pow. 0,0641 ha, położonej  pod adresem obręb 6, Łubnice, 98-432 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/7, będącej  własnością dłużnika: *** ****
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym  o pow.  zabudowy 185,00 m2,  pow. użytkowej ok.  330,00 m2.

Suma oszacowania wynosi  511.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 383.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


II. nieruchomości  zabudowanej  - działki nr 310/8 o pow. 0,0489 ha, położonej  pod adresem obręb 6, Łubnice, ul. Sikorskiego 120, 98-432 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/4 będącej własnością dłużnika: Aleksandra Warga. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym o  pow.  zabudowy 120,00 m2,  pow. użytkowej ok. 157,53 m2.
Suma oszacowania wynosi  231.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 173.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  23.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczkido wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Hanna Pagacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Wincentego Pola 45/47/60 (łódzkie)

Wincentego Pola 45/47/60, 91-024, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 210 750 zł
Cena oszacowania: 281 000 zł

Dom w miejscowości Włyń, Włyń (łódzkie). Działki numer: 2170, 2171, 1795

Włyń, 98-290, Włyń, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 8 402 zł
Cena oszacowania: 361 328 zł

Dom w miejscowości Łowicz, Łowicz 70 (łódzkie). Działka numer: 179/1

Łowicz 70, 97-524, Łowicz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 352 050 zł
Cena oszacowania: 469 400 zł