Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, ul. Palmowa 3F (lubelskie). Działka numer: 2/14

ul. Palmowa 3F, 20-226, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  Km 227/17
Obszar działki: 0,1275 ha
Cena wywołania: 320 625 zł
Cena oszacowania: 427 500 zł
Wadium: 42 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Zachód w Lublinie

Paweł Bańko

Kancelaria Komornicza, Chmielna 2A, Lublin,  20-079 Lublin

tel. 815032119 / fax. 815032119

Sygnatura: Km 227/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Bańko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny, ul. K. Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********* ********* położonej przy Palmowa 29, 20-226 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest niewydzielony udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę o powierzchni 0,1275 HA, o numerze 2/14 w obrębie ewidencyjnym 47 [Lublin, ul. Palmowa 29 (numer wcześniejszy 3F)].

Suma oszacowania wynosi 427 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 320 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 60 2030 0045 1110 0000 0277 1770.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607  Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Bańko

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Sokola 15/37 (lubelskie)

Sokola 15/37, 20-336, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-11
e-licytacja
Cena wywołania: 207 750 zł
Cena oszacowania: 277 000 zł

Dom w miejscowości Lublin, Bór 38-38A (lubelskie). Działka numer: 100

Bór 38-38A, 20-522, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-28
e-licytacja
Cena wywołania: 399 333 zł
Cena oszacowania: 599 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, 1 Maja 15A/2 (lubelskie)

1 Maja 15A/2, 20-410, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 129 000 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł