Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, Piekarska 29 (lubelskie). Działka numer: 53

Piekarska 29, 20-402, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-08
Sygnatura: KM 800/20
Obszar działki: 0,0586 ha
Cena wywołania: 108 645 zł
Cena oszacowania: 144 861 zł
Wadium: 14 487 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Tomasz Wielgus

Kancelaria Komornicza, Wieniawska 6/50a, Lublin, 20-071 Lublin

tel. 81 534-54-80 / fax. 81 354-40-40

Sygnatura: KM 800/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Piekarska 29, 20-402 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
ułamkowa część nieruchomości, tj.udziału w wysokości 10/72 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Piekarskiej 29, oznaczonej jako działka o nr ewid. 53 o pow. 0,0586 ha, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym (starą kamienicą), w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem niemieszkalnym, gdzie znajduje się 11 niewyodrębnionych lokali o łącznej pow. użytkowej 526,85 m2 (wraz z powierzchnią klatki schodowej każdej kondygnacji), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1I/xxxxxxxx/7,

Suma oszacowania wynosi 144 861,11 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 645,83 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 486,11 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wielgus

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Lublin, Koralowa 9 (lubelskie)

Koralowa 9, 20-583, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 25 125 zł
Cena oszacowania: 33 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Lwowska 26/64 (lubelskie)

Lwowska 26/64, 20-128, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 263 636 zł
Cena oszacowania: 351 514 zł