Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, Pawia 33 (lubelskie). Działka numer: 2

Pawia 33, 20-414, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Obszar działki: 0,0183 ha
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł
Wadium: 7 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LU1I/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 r. o godz. 13:00 sala XVI w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 20-414 Lublin, ul. Pawia 33 (obręb ewidencyjny 0010, Dziesiąta Stara) o łącznej powierzchni 0,0183 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/1 stanowiącej własność dłużnika **********(udział 1/7). Na udział składa się samodzielne zarządzanie i korzystanie za zgodą pozostałych współwłaścicieli z lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej Pu=24 m2, składającego się z pokoju, kuchni i łazienki, zlokalizowanego na I piętrze wspomnianego budynku. Udział obejmuje również korzystanie z piwnicy o powierzchni użytkowej 4,5 m2. 
Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
54 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 13-07-2022 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek - piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/ oraz pod adresem poczty elektronicznej lublin.buczynski@komornik.pl.
  Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać z Komornikiem Sądowym wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie w godzinach pracy Kancelarii po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
           Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
           Jednocześnie w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego osoby chcące uczestniczyć w licytacji (jako uczestnicy, publiczność, strony i ich pełnomocnicy oraz licytanci) winni zgłosić swoje dane personalne do komornika na adres e-mail: lublin.buczynski@komornik.pl najpóźniej na dzień poprzedzający licytację z uwagi na konieczność przedłożenia przez komornika listy uczestników do wiadomości sądu.

Komornik Sądowy
 
Jan Karol Buczyński 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Lwowska 26/64 (lubelskie)

Lwowska 26/64, 20-128, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 263 636 zł
Cena oszacowania: 351 514 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Lublin, Inżynierska 9/4 (lubelskie)

Inżynierska 9/4, 20-484, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 15 525 zł
Cena oszacowania: 20 700 zł