Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, Dzierżawna 28F (lubelskie). Działka numer: 96/3

Dzierżawna 28F, 20-404, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-05
Sygnatura: KMP 139/03
Obszar działki: 51100
Cena wywołania: 38 325 zł
Cena oszacowania: 51 100 zł
Wadium: 5 110 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Tomasz Wielgus

Kancelaria Komornicza, Wieniawska 6/50a, Lublin, 20-071 Lublin

tel. 81 534-54-80 / fax. 81 354-40-40

Sygnatura: KMP 139/03

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Dzierżawna 28F, 20-404 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o nr ewid. 96/3 o pow. 0,0667ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 78 m2 oraz drewnianą szopą, położona w Lublinie przy ulicy Dzierżawnej 28F, w obrębie nr 0017 Krochmalna, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1I/xxxxxxxx/3,

Suma oszacowania wynosi 51 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wielgus

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Sasankowa 1/20 (lubelskie)

Sasankowa 1/20, 20-537, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 45 077 zł
Cena oszacowania: 67 616 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Lublin, Gospodarcza 21 (lubelskie)

Gospodarcza 21, 20-213, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 535 500 zł
Cena oszacowania: 714 000 zł