Dodano dnia: 2023-08-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublewo Gdańskie, Zapole 6 (pomorskie). Działka numer: 111/11

Zapole 6, 83-050, Lublewo Gdańskie, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Obszar działki: 938 m2
Cena wywołania: 426 750 zł
Cena oszacowania: 569 000 zł
Wadium: 56 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  W NIERUCHOMOŚCI 
                                                                W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2023 r. o godz. 12:00  na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 (4) kpc  pierwsza licytacja: 
 -nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej działkę ewidencyjną nr 111/11 o powierzchni 938 m kw, położonej w Lublewie Gdańskim przy ul. Zapole 6, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/1. 
Działka zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w poziomie parteru, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 210,00 m kw. 
Przetarg odbywa się drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 12:00.
Suma oszacowania wynosi 569 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  426 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 900,00 zł na rachunek bankowy komornika: Alior Bank SA Centrala  65 24900005 0000 4530 2387 8081 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia , czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego , oraz do wskazania , czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby , a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw . 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00   do godz. 18:00 . W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gdańsk, Jesienna (pomorskie). Działka numer: 186/6

Jesienna, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 166 394 zł
Cena oszacowania: 221 859 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Marusarzówny 6C/20 (pomorskie)

Marusarzówny 6C/20, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-02
Cena wywołania: 141 333 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Jana III Sobieskiego 1B/1 (pomorskie)

Jana III Sobieskiego 1B/1, 84-215, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-27
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł