Dodano dnia: 2024-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lubawa, Mieszka I 8 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 182/30

Mieszka I 8, 14-260, Lubawa, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-05-09
Sygnatura: GKm 97/21
Obszar działki: 0,0644 ha
Cena wywołania: 413 333 zł
Cena oszacowania: 620 000 zł
Wadium: 62 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C,  Iława,   14-200 Iława

tel. 666 045 775 / fax. 

Sygnatura: GKm 97/21OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 97/21 w dniu 09-05-2024 o godz. 10:05 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Kopernika 4B, 14-200 Iława, sala A236, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********** położonej przy  ul. Mieszka I 8, 14-260 Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200 Iława)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Lubawie, przy ul. Mieszka I 8, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 27968/5, stanowiącej działkę gruntu nr 182/30 o powierzchni 0,0644 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (parterowy ze strychem) o powierzchni użytkowej 178,93 m2 do której nie wlicza się powierzchni kotłowni (9,87 m2) i garażu (25,57 m2). Nieruchomość stanowi własność ******.

Suma oszacowania wynosi 620 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 413 333,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 62 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie ul. Kopernika4B, 14-200  Iława. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Maciej Garczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Bolesława Chrobrego 6/34 (warmińsko-mazurskie)

Bolesława Chrobrego 6/34, 97-500, Radomsko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 105 750 zł
Cena oszacowania: 141 000 zł

Grunt w miejscowości Świdry, Świdry (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 67/2

Świdry, 11-500, Świdry, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-27
e-licytacja
Cena wywołania: 70 065 zł
Cena oszacowania: 93 420 zł

Nieruchomość w miejscowości Iława, Grunwaldzka 13 (warmińsko-mazurskie)

Grunwaldzka 13, 14-200, Iława, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 1 162 667 zł
Cena oszacowania: 1 744 000 zł