Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łowkowice, ul. Wiejska 28 (opolskie). Działka numer: 385

ul. Wiejska 28, 47-364, Łowkowice, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-18
Sygnatura:  Km 794/19
Obszar działki: 0,3740 ha
Cena wywołania: 43 067 zł
Cena oszacowania: 64 600 zł
Wadium: 6 460 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Jarosław Kanas

Kancelaria Komornicza, Opolska 4, Krapkowice,  47-300 Urząd Pocztowy Nr 1 Krapkowice

tel. 774460100, 664233240 / fax. 774460100​

Sygnatura: Km 794/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jarosław Kanas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 203,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ********** położonej przy ul Wiejska 28,Łowkowice,  47-364 Strzeleczki, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje jedną działkę gruntu nr ewidencyjny 385, podzieloną na część siedliskową i grunt rolny uprawiany rolniczo. Działka ma kształt długiego, wąskiego prostokąta o długości około 330 m i szerokość około 10 m. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni - od strony ulicy wiejskiej - węższym bokiem. Część siedliskowa ma długość około 90 m od strony drogi, a jej powierzchnia wynosi około 0,0900 ha. Pozostała część nieruchomości stanowi grunt rolny, niezabudowany uprawiany rolniczo, 4 budynki w tym mieszkalny o łącznej powierzchni zabudowy 332 m2. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 65 m2, a powierzchnie zabudowy budynków gospodarczych wynoszą odpowiednio 70, 58 i 139 m2. Budynek niezamieszkały. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,3740 ha położonej pod adresem: 47-364 Strzeleczki, ul Wiejska 28, Łowkowice.

Suma oszacowania wynosi 64 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 75203000451110000003920950.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100  Strzelce Opolskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kanas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Goworowice, Goworowice 71/2 (opolskie)

Goworowice 71/2, 48-388, Goworowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 52 733 zł
Cena oszacowania: 79 100 zł

Dom w miejscowości Jasienica Górna, Jasienica Górna 51 (opolskie). Działka numer: 164

Jasienica Górna 51, 48-385, Jasienica Górna, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 40 575 zł
Cena oszacowania: 54 100 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bierawa, Kościelna 12/1 (opolskie)

Kościelna 12/1, 47-240, Bierawa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 163 800 zł
Cena oszacowania: 218 400 zł