Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łomża, Wojska Polskiego 128A (podlaskie). Działki numer: 30580, 30581, 30582

Wojska Polskiego 128A, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-31
Sygnatura:  Km 1145/15
Obszar działki: 835,00 m2
Cena wywołania: 521 955 zł
Cena oszacowania: 695 940 zł
Wadium: 69 594 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Krystyna Bajgus

Kancelaria Komornicza, Sadowa 2 lok. 6,  Łomża,   18-400 Łomża

tel. 86 218 89 51 / fax. 86 218 89 51

Sygnatura: Km 1145/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  31-08-2022 o godz. 10:40  w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój X,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********** położonej przy  Wojska Polskiego 128A, 18-400 Łomża , dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 30580, 30581, 30582 o łącznej pow. 835m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym poł. w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 128A

Suma oszacowania wynosi 695 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 521 955,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 594,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Polowa 1, Łomża, 18-400  Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krystyna Bajgus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łomża, Kasztelańska 1/3 (podlaskie)

Kasztelańska 1/3, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 227 110 zł
Cena oszacowania: 302 814 zł