Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łomnica, ul. Lompy 17 (opolskie). Działka numer: 158/11

ul. Lompy 17, 46-300, Łomnica, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-06
Sygnatura:  KM2476/18
Obszar działki: 0,0970 ha
Cena wywołania: 137 333 zł
Cena oszacowania: 206 000 zł
Wadium: 20 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie

Aleksandra Wręczycka

Kancelaria Komornicza, Wielkie Przedmieście 26A, Olesno,  46-300 Olesno

tel. (34) 359-73-18 / fax. (34) 359-73-18

Sygnatura: KM2476/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2022 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, pokój 3,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ******* ****** położonej przy Lompy 17,Łomnica,  46-300 Olesno, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie (adres: ul. Sądowa 3/46-320, Olesno, 46-320 Olesno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - budynek 1 piętrowy, podpiwniczony, wolnostojacy - oraz budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej przy ul. Lompy 17, w miejscowości Łomnica, gm. Olesno, składająca się z działki ewidencyjnej nr 158/11 o pow. 970 m2 dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/xxxxxxxx/9]

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300  Olesno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Aleksandra Wręczycka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Dobrzyń, Dobrzyń 106 (opolskie)

Dobrzyń 106, 49-312, Dobrzyń, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Osiedle Pasterówka, Osiedle Pasterówka 4 (opolskie)

Osiedle Pasterówka 4, 48-340, Osiedle Pasterówka, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 117 750 zł
Cena oszacowania: 157 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Konradów, Konradów 1C (opolskie)

Konradów 1C, 48-340, Konradów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 382 362 zł
Cena oszacowania: 509 816 zł