Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łódź, Trębacka 11 (łódzkie). Działka numer: 615

Trębacka 11, 93-367, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  Km 2761/20
Obszar działki: 0,0494 ha
Cena wywołania: 42 188 zł
Cena oszacowania: 56 250 zł
Wadium: 5 625 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Jacek Lewandowski

Kancelaria Komornicza, Złota 9/U-1, Łódź,  90-023 Łódź

tel. 570 330 312 / fax. 

Sygnatura: Km 2761/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56/sala D, 90-032 Łódź,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy ul. Trębacka 11, 93-367 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Ld1m/00141839/4.
Opis nieruchomości:
działka gruntu zabudowana nr 615, obręb 26, G, pow. 0,494 HA

Suma oszacowania wynosi 56 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 187,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 625,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[0=1]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Piłsudkiego 143, Łódź, 92-332 Łódź można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość o ile umożliwi to dłużnik w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopcińskiego 56, Łódź w terminie 7 dni przed licytacją oraz w Kancelarii Komornika Sądowego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Lewandowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Podhalańska 21/51 (łódzkie)

Podhalańska 21/51, 93-224, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 170 700 zł
Cena oszacowania: 227 600 zł

Dom w miejscowości Łódź, Warszawska 42 (łódzkie). Działka numer: 792

Warszawska 42, 91-862, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 169 333 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Łódź, Rzgowska 57 (łódzkie)

Rzgowska 57, 93-008, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 127 950 zł
Cena oszacowania: 170 600 zł