Dodano dnia: 2023-08-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łódź, Szczecńska 113 (łódzkie). Działka numer: 89/1

Szczecńska 113, 94-414, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Gkm 14/20
Cena wywołania: 460 000 zł
Cena oszacowania: 690 000 zł
Wadium: 69 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Mariusz Dobiesz

Kancelaria Komornicza, Wigury 21,  Łódź,   90-319 Łódź

tel. 42 235-18-05 / fax. 42 235-18-05

Sygnatura: Gkm 14/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mariusz Dobiesz Kancelaria Komornicza nr III w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Gkm 14/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości, której   właścicielami są  ************ położonej przy  Szczecńska 113, 94-414 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi  (adres: ul.  Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/6.

 

Suma oszacowania wynosi 690 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 460 000,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 69 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 43 1050 1461 1000 0090 3070 6718 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 13.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 13.00.  Na podstawie art. 986 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Mariusz Dobiesz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łódź, Adama Próchnika 43 (łódzkie). Działka numer: 131/3

Adama Próchnika 43, 90-707, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 3 937 230 zł
Cena oszacowania: 5 249 640 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25C/1209/GARAŻ/miejsce postojowe numer 16 (łódzkie)

Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25C/1209/GARAŻ/miejsce postojowe numer 16, 90-350, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-06-26
e-licytacja
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Władysława Umińskiego 2/24 (łódzkie)

Władysława Umińskiego 2/24, 93-256, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-05
e-licytacja
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł