Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łódź, Łagiewnicka 142 (łódzkie). Działki numer: 384, 400/51, 374/2

Łagiewnicka 142, 91-481, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Sygnatura:  Kmp 64/01
Obszar działki: 0,0595 ha
Cena wywołania: 93 750 zł
Cena oszacowania: 125 000 zł
Wadium: 12 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Maciej Pucko

Kancelaria Komornicza, Próchnika 7,  Łódź,   90-408 Łódź

tel. 42 632 70 82 / fax. 

Sygnatura: Kmp 64/01OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LlCYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Maciej Krzysztof Pucko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-08-2022r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138) odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika **** ******** położonej w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 142, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 384, 374/2, 400/51 w obrębie B-26, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/8. 


Suma oszacowania należącego do dłużnika udziału wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  93 750,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: 66 10203352 0000 1902 0072 2173 (w opisie przelewu należy wskazać, że jest to rękojmia do sprawy Kmp 64/01) albo w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (wejście od Al. Kościuszki 107/109, sygnatura akt: II 1 Co 4379/19, tel. 42 201 20 00) albo w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Macieja Pucko (we wtorki w godzinach 10:00 - 17:00, w pozostałe dni tygodnia - po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 42 307 27 17). 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

Maciej Pucko

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, gen. Romualda Traugutta 11/17 (łódzkie)

gen. Romualda Traugutta 11/17, 90-106, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 217 275 zł
Cena oszacowania: 289 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Henryka Brodatego 2/60 (łódzkie)

Henryka Brodatego 2/60, 92-417, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 288 225 zł
Cena oszacowania: 384 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Drukarska 11/15 (łódzkie)

Drukarska 11/15, 91-311, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 138 750 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł