Dodano dnia: 2021-12-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łochowo, Łochowo 1 (lubuskie). Działki numer: 405, 408, 406/19, 406/20, 406/21, 406/22, 406/23, 2113/1

Łochowo 1, 66-008, Łochowo, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-03
Sygnatura:  LICYTACJA ZNIESIONA
Obszar działki: 7,1104 ha
Cena wywołania: 467 250 zł
Cena oszacowania: 623 000 zł
Wadium: 62 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Tomasz Karpiński

Kancelaria Komornicza, Plac Pocztowy 15, Zielona Góra,  65-305 Zielona Góra

tel. 68-326-80-62 / fax. 68-323-67-08

Sygnatura: LICYTACJA ZNIESIONA
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************* ********* położonej przy  ,Łochowo 1, 1A,  66-008 Świdnica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana, którą stanowią działki 405, 408, 406/19, 406/20,406/21, 406/22, 406/23, 2113/1 o łącznej pow. 7,1104 ha, położona jest w obrębie gm. Świdnica. Nieruchomość położona w odległości ok. 2,0 km na wschód od zabudowań wsi Swidnica. Jest to nieruchomość na której znajdują się trzy stawy hodowlane, budynek mieszkalny (o pow. użytkowej 174.80 m2), budynek mieszkalny z częścią biurową (o pow. użytkowej 195,00 m2) i budynki gospodarcze. Pozostałą cześć nieruchomości stanowią grunty niezabudowane. Działki przylegają do siebie tworząc zespół działek. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni szutrowej. Przy zabudowanej części nieruchomości znajduje się uzbrojenie w postaci sieci wodnej i energetycznej.Licytowany jest udział 4/12 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 623 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Karpiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/2 (lubuskie)

Ostrów 39/2, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 132 825 zł
Cena oszacowania: 177 100 zł

Grunt w miejscowości Małomice, Pruszkowska (lubuskie). Działki numer: 130, 129/2

Pruszkowska, 67-320, Małomice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 36 400 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Jankowa Żagańska, Jankowa Żagańska 62/4 (lubuskie)

Jankowa Żagańska 62/4, 68-121, Jankowa Żagańska, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 76 216 zł
Cena oszacowania: 101 621 zł