Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łochowo, Leszczynowa 12C (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 163/6

Leszczynowa 12C, 86-065, Łochowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: Km 265/23
Obszar działki: 0,0957 HA
Cena wywołania: 412 500 zł
Cena oszacowania: 550 000 zł
Wadium: 55 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy

Jarosław Kuna

Kancelaria Komornicza, Rejtana 3,  Bydgoszcz,   85-032 Bydgoszcz

tel. 52 3223569 / fax. 52 3493862

Sygnatura: Km 265/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 265/23 w dniu 29-11-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, sala 13, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  Leszczynowa 12C, 85-065 Łochowo, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Toruńska 64 A, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 55 000,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Toruńska 64a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
16.11.2023 11:00 - 11:15


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP i/ODDZIAł BYDGOSZCZ 90 1020 1462 0000 7402 0022 4253.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Jarosław Kuna

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białe Błota, Niedzielna 24A (kujawsko-pomorskie)

Niedzielna 24A, 86-005, Białe Błota, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 993 333 zł
Cena oszacowania: 1 490 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rówienica, Rówienica 1/3 (kujawsko-pomorskie)

Rówienica 1/3, 86-140, Rówienica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 54 750 zł
Cena oszacowania: 73 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Górne Wymiary, Górne Wymiary 6/2 (kujawsko-pomorskie)

Górne Wymiary 6/2, 86-200, Górne Wymiary, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-28
e-licytacja
Cena wywołania: 84 000 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł