Dodano dnia: 2022-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łobodno, ul. Częstochowska 1 (śląskie). Działka numer: 2830

ul. Częstochowska 1, 42-125, Łobodno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura:  Km 10399/19
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 230 000 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł
Wadium: 34 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Ernest Osicki

Kancelaria Komornicza, Piastowska 128, Częstochowa,  42-202 Częstochowa

tel. 34 361 13 06 / fax. 34 361 13 06

Sygnatura: Km 10399/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23, 42-200 Częstochowa, pokój 22,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ ********** położonej przy ul. Częstochowska 1, 42-125 Łobodno, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku (adres: ul. ul. Wieluńska 17, Kłobuck, 42-100 Kłobuck)  prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 73 1050 1142 1000 0023 4005 5702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23, Częstochowa, 42-200  Częstochowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Ernest Osicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Witów, Witów 12 (śląskie). Działki numer: 1429, 604, 605

Witów 12, 42-446, Witów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 236 730 zł
Cena oszacowania: 343 980 zł

Grunt w miejscowości Orzech, Marcepanowa (śląskie). Działki numer: 954/340, 950/340, 946/340, 948/340, 949/340, 953/340, 947/340, 951/340

Marcepanowa, 42-622, Orzech, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 24 980 zł
Cena oszacowania: 611 259 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Perla . (śląskie)

Perla ., 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 15 555 195 zł
Cena oszacowania: 20 740 260 zł