Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lipowa, Mirażowa (śląskie). Działki numer: 446, 367/2

Mirażowa, 43-376, Lipowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Obszar działki: 0,2400 ha
Cena wywołania: 93 467 zł
Cena oszacowania: 140 200 zł
Wadium: 14 020 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04-03-2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
składająca się z działek ewidencyjnych o nr. 446 (niezabudowana), 367/2 (zabudowana budynkiem jednorodzinnym, parterowym z nieużytkowym poddaszem)
położona w Lipowej przy ul. Poddzielec 42, koło Żywca

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1Z/xxxxxxxx/8 w Sądzie Rejonowym w w Żywcu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 93.466,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14.020,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .


rachunek bankowy Komornika Sądowego:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.


K O M O R N I K   S Ą D O W Y


Adriana Bidzińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łaziska Górne, Brzozowa 14/1 (śląskie)

Brzozowa 14/1, 43-170, Łaziska Górne, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-23
Cena wywołania: 127 333 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Wysoka 25/38 (śląskie)

Wysoka 25/38, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-30
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Garncarska 22 (śląskie)

Garncarska 22, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 30 713 zł
Cena oszacowania: 302 400 zł