Dodano dnia: 2022-01-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 14 (małopolskie). Działki numer: 16090, 16179, 18134, 18167, 19590, 19855, 19947, 19314

Lipnica Wielka 14, 34-483, Lipnica Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  Km 193/19
Obszar działki: 1,9147 ha
Cena wywołania: 58 473 zł
Cena oszacowania: 77 964 zł
Wadium: 7 797 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Piotr Piech

Kancelaria Komornicza, Ludźmierska 29, Nowy Targ,  34-400 Nowy Targ

tel. (18)2636060 / fax. 

Sygnatura: Km 193/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Piotr Piech na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, pokój 117,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest * położonej przy Lipnica Wielka 14, 34-483 Lipnica Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu (adres: ul. Sądowa 6, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targprowadzi księgę wieczystą o numerze NS1T/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Lipnica Wielka, składającej się z działek ewidencyjnych nr 16090, 16179, 18134, 18167, 19590, 19855, 19947 oraz działki ewidencyjnej nr 19314 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,84 m2 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1T/xxxxxxxx/6 będącej własnością dłużnika **** ******** ruchomości po odjęciu prawa dożywocia wynosi 77 964,00 złotych, zaś cena wywołania w I licytacji nieruchomości równa jest trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 58 473,00 złotych.

Suma oszacowania wynosi 77 964,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 473,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 796,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 21 1600 1462 1877 6903 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ludźmierska 29, Nowy Targ, 34-400  Nowy Targ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Piech

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lipnica Górna, Lipnica Górna (małopolskie). Działka numer: 1531/2

Lipnica Górna, 32-724, Lipnica Górna, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 322 333 zł
Cena oszacowania: 483 500 zł

Dom w miejscowości Strzegowa, Strzegowa 19 (małopolskie). Działka numer: 486

Strzegowa 19, 32-340, Strzegowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 277 500 zł
Cena oszacowania: 370 000 zł

Dom w miejscowości Golkowice, Golkowice 93 (małopolskie). Działki numer: 454/1, 454/5

Golkowice 93, 30-698, Golkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 323 250 zł
Cena oszacowania: 431 000 zł