Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lipie, Lipie 30 (łódzkie). Działka numer: 111/2

Lipie 30, 97-216, Lipie, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-30
Obszar działki: 0,9185 ha
Cena wywołania: 52 089 zł
Cena oszacowania: 69 452 zł
Wadium: 6 946 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim
Piotr Skoczylas
Kancelaria Komornicza nr V w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 14/18, tel 44 712 35 56

dnia 27-06-2022r. 

 Km 664/17

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Piotr Skoczylas na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2022 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim mającego siedzibę pod adresem Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 9, 97-200 TOMASZÓW MAZ. w sali nr  V - VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej  budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 49,24m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow., użytkowej 21,56m2, nr ewid. działki 111/2 o powierzchni 0,9185ha  położonej  pod adresem: 97-216 Czerniewice, we wsi Lipie 30 , dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/xxxxxxxx/8  będącej  własnością dłużnika: ****** *********
Suma oszacowania wynosi 69 452,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 52 089,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 945,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tomaszowie Maz. 57 12403145 1111 0010 3588 4348 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: 243/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 mgr Piotr Skoczylas  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sieradz, Armii Krajowej 16/65 (łódzkie)

Armii Krajowej 16/65, 98-200, Sieradz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł

Dom w miejscowości Nowa Żelazna, Nowa Żelazna 37 (łódzkie). Działka numer: 146/1

Nowa Żelazna 37, 99-107, Nowa Żelazna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 10 875 zł
Cena oszacowania: 14 500 zł

Dom w miejscowości Justynów, Południowa 10 (łódzkie). Działka numer: 1103

Południowa 10, 95-020, Justynów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 220 125 zł
Cena oszacowania: 293 500 zł