Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ligota Piękna, Aleja Sosnowa 27A (dolnośląskie). Działka numer: 398/7

Aleja Sosnowa 27A, 55-114, Ligota Piękna, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-18
Sygnatura:  Km 72/21
Obszar działki: 0,1086 ha
Cena wywołania: 546 225 zł
Cena oszacowania: 728 300 zł
Wadium: 72 830 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Musialska

Kancelaria Komornicza, Wincentego Witosa 14,  Trzebnica,   55-100 Trzebnica

tel. 71 310-99-62 / fax. 

Sygnatura: Km 72/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-08-2022 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ******  położonej przy  Aleja Sosnowa 27 A,Ligota Piękna,  55-114 Wisznia Mała , dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 398/7, zabudowanej domem mieszkalnym składającym się z jednej dwóch kondygnacji nadziemnych o powierzchni użytkowej około 150,02 m2 i powierzchni zabudowy 104,15 m2. Łączna powierzchnia działki ewidencyjnej wynosi 0,1086 ha. Układ budynku: - Parter: przedsionek, salon, kuchnia, sypialnia, Wc, garaż zaaranżowany na pomieszczenie biurowo – magazynowe -Klatka schodowa -1sze piętro: Przedpokój 3 oddzielne pokoje, w tym jeden pokój posiada wejście na strych Łazienka z Wc Strych - stanowi przestrzeń otwartą zaaranżowaną na cele użytkowe, ze względu na wysokość przestrzeń ta nie jest wliczona do powierzchni użytkowej budynku.

Suma oszacowania wynosi 728 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 546 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Musialska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Legnica, Adama Mickiewicza 37-38/70 (dolnośląskie)

Adama Mickiewicza 37-38/70, 59-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 53 625 zł
Cena oszacowania: 71 500 zł

Dom w miejscowości Kucharzowice, Kucharzowice 44 (dolnośląskie). Działki numer: 193/2, 193/3

Kucharzowice 44, 57-120, Kucharzowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 397 800 zł
Cena oszacowania: 596 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Kopaczów, Główna 20/2 (dolnośląskie)

Główna 20/2, 59-921, Kopaczów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 98 100 zł
Cena oszacowania: 130 800 zł