Dodano dnia: 2022-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lidzbark Warmiński, ul. Nowa 12 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 211

ul. Nowa 12, 11-100, Lidzbark Warmiński, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: KM 1476/15
Obszar działki: 939 m2
Cena wywołania: 212 003 zł
Cena oszacowania: 282 670 zł
Wadium: 28 267 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim

Michał Kędzierski

Kancelaria Komornicza, ul. Plac Wolności 7-9 lok. 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542

Sygnatura: KM 1476/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Nowa 12 11-100 Lidzbark Warmiński, dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 211 o powierzchni 939 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażowo gospodarczym, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Nowej 12.

Suma oszacowania wynosi 282 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 002,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 267,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Michał Kędzierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lidzbark Warmiński, Słoneczna 1/29 (warmińsko-mazurskie)

Słoneczna 1/29, 11-100, Lidzbark Warmiński, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 200 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł