Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Libertów, ul. Jana Pawła II 78 (małopolskie). Działka numer: 184/2

ul. Jana Pawła II 78, 30-444, Libertów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Obszar działki: 0,0905 ha
Cena wywołania: 349 333 zł
Cena oszacowania: 524 000 zł
Wadium: 52 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz 10:00  w sali nr 32   Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Libertów, gm. Mogilany, składającej się z działki  ewidencyjnej  nr 184/2 o powierzchni 0,0905 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 183,39 m2 ( budynek w zabudowie bliźniaczej o konstrukcji tradycyjnej murowanej, przestrzeń pomiędzy  oboma domami  otwarta poprzez wspólne korytarze - brak oddzielenia funkcjonalnego obu domów, powierzchnia łazienki na parterze częściowo należy do powierzchni domu sąsiedniego ) i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/xxxxxxxx/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          524.000,00zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:              349.333,00zł 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:                                                                                                                                                                                       52.400,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.  Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Libertów, Jana Pawła II 61 (małopolskie). Działka numer: 569/1

Jana Pawła II 61, 30-444, Libertów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-14
Cena wywołania: 241 500 zł
Cena oszacowania: 322 000 zł