Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Libertów, Jana Pawła II 61 (małopolskie)

Jana Pawła II 61, 30-444, Libertów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura: KM 232/16
Obszar działki: 0,0216 ha
Cena wywołania: 180 466 zł
Cena oszacowania: 270 700 zł
Wadium: 27 070 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Jan Małek

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 1A, Wieliczka, 32-020 Wieliczka

tel. 506 984 131 / fax. 12 281 09 59

Sygnatura: KM 232/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą przy Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pokój 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jana Pawła II 61, Libertów, 30-444 Mogilany , dla której SĄD REJONOWY W WIELICZCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
przedmiot: należące do dłużników **** ******** położoną w miejscowości Libertów przy ulicy Jana Pawła II nr budynku 61. Działka zabudowana domem jednorodzinnym, mieszkalnym o powierzchni użytkowej 134 m2 i powierzchni zabudowy 59,95 m2. dla której to Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą pod nr. KR3I/xxxxxxxx/5 [szczegółowe obwieszczenie o licytacji znajduje się w zakładce ze zdjęciami]

Suma oszacowania wynosi 270 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 466,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 08 8619 0006 0010 0255 2833 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.02.2022 10:00 - 10:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce mieszczącym się pod adresem: Janińska 25, Wieliczka, 32-020 Wieliczka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jan Małek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Tarnów, Tarnów (małopolskie). Działka numer: 19/10

Tarnów, 33-106, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-05
Cena wywołania: 88 509 zł
Cena oszacowania: 118 012 zł

Dom w miejscowości Brzezowa, Brzezowa 195 (małopolskie). Działka numer: 271/2

Brzezowa 195, 32-410, Brzezowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-25
e-licytacja
Cena wywołania: 51 500 zł
Cena oszacowania: 103 000 zł

Dom w miejscowości Limanowa, Leśna (małopolskie). Działka numer: 662/1

Leśna, 34-600, Limanowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-19
Cena wywołania: 261 825 zł
Cena oszacowania: 349 100 zł