Dodano dnia: 2022-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lgota Nadwarcie, Żarecka 45 (śląskie). Działki numer: 180/3, 180/5

Żarecka 45, 42-350, Lgota Nadwarcie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  ICo1064/19,Km318/20
Obszar działki: 0,1563 ha
Cena wywołania: 30 075 zł
Cena oszacowania: 40 100 zł
Wadium: 4 010 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

 Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków,  42-300 Myszków

Sygnatura: ICo1064/19,Km318/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Myszkowie 

Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Żarecka 45,Lgota Nadwarcie,  42-350 Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z :dwóch działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 180/3, 180/5 o łącznej powierzchni 1.563 m2. Zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 53,78 m2. Oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 12,70 m2 w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Teren niezagospodarowany, częściowo ogrodzony.

Suma oszacowania wynosi 40 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 075,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Myszkowie ul. Kopernika 4

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.KOMORNIK

 

Mateusz Czapliński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (śląskie)

Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-09-11
e-licytacja
Cena wywołania: 365 025 zł
Cena oszacowania: 486 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Knurów, Ułanów 9C/13 (śląskie)

Ułanów 9C/13, 44-194, Knurów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-29
Cena wywołania: 34 500 zł
Cena oszacowania: 46 000 zł

Grunt w miejscowości Chruszczobród, Chruszczobród (śląskie). Działki numer: 6806, 270/1, 5048, 5327

Chruszczobród, 42-450, Chruszczobród, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 75 938 zł
Cena oszacowania: 101 250 zł