Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lewaszówka, Lewaszówka 14A (mazowieckie). Działki numer: 86/2, 86/6, 87/2

Lewaszówka 14A, 26-631, Lewaszówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura:  KM 2710/20
Obszar działki: 0,4551 ha
Cena wywołania: 213 750 zł
Cena oszacowania: 285 000 zł
Wadium: 28 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Rafał Komar

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65, Radom,  26-600 Radom

tel. 48 331 66 53 / fax. 48 331 66 53

Sygnatura: KM 2710/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** ****** ******, ******** ******** ******** położonej przy  ,Lewaszówka,  26-631 Jastrzębia, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu (adres: ul. Warszawska 1/26-600, Radom, 26-600 Radom)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajdować się będzie w aktach egzekucyjnych złożonych w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 28 1020 2629 0000 9402 0283 2921.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Komar

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Polik, Polik (mazowieckie). Działka numer: 428

Polik, 09-204, Polik, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 56 100 zł
Cena oszacowania: 74 800 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Montwiłłowska 6/ miejsce postojowe nr 26 (mazowieckie)

Montwiłłowska 6/ miejsce postojowe nr 26, 03-890, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 31 550 zł
Cena oszacowania: 42 066 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żyrardów, Nowy Świat 8/2 (mazowieckie)

Nowy Świat 8/2, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 610 875 zł
Cena oszacowania: 814 500 zł