Dodano dnia: 2022-05-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łęgi, Na Świdwie 7A (zachodniopomorskie). Działka numer: 35/15

Na Świdwie 7A, 72-003, Łęgi, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-15
Sygnatura:  Km 2527/18
Obszar działki: 4 481 m2
Cena wywołania: 429 750 zł
Cena oszacowania: 573 000 zł
Wadium: 57 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Roman Walkowiak

Kancelaria Komornicza, Santocka 18, Szczecin,  71-113 Szczecin

tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28

Sygnatura: Km 2527/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 15.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Na Świdwie 7A, 72-003 Łęgi, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72-010 Police)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej- działki nr 35/15 o powierzchni 4 481 m2, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położona w Łęgach przy ul. Na Świdwie 7A., Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/xxxxxxxx/6. Na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Dach budynku wielospadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Budowę rozpoczęto w 2000r. a zakończono w 2004r. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 253,30 m2 . Powierzchnia użytkowa parteru do 174,82 m2 . Powierzchnia użytkowa poddasza użytkowego 78,48 m2 Na działce znajduje się również budynek gospodarczy z wiatą.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.06.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 573 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 429 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Roman Walkowiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Brudzewice, Brudzewice 71 (zachodniopomorskie)

Brudzewice 71, 73-131, Brudzewice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 170 250 zł
Cena oszacowania: 227 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałcz, Dolne Miasto 28/19 (zachodniopomorskie)

Dolne Miasto 28/19, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 216 525 zł
Cena oszacowania: 288 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Chudaczewo, Chudaczewo (zachodniopomorskie)

Chudaczewo, 76-113, Chudaczewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 336 600 zł
Cena oszacowania: 448 800 zł