Dodano dnia: 2022-12-21

Dom w miejscowości Łęgajny, Brzoskwiniowa 7 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 301/26

Brzoskwiniowa 7, 11-010, Łęgajny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-24
Sygnatura: Km 1610/15
Obszar działki: 835m2
Cena wywołania: 490 133 zł
Cena oszacowania: 735 200 zł
Wadium: 73 520 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Wojciech Niepsuj

Kancelaria Komornicza, Warmińska 7/2, Olsztyn, 10-544 Olsztyn

tel. (89)5235693 / fax. (89)5235693

Sygnatura: Km 1610/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, pokój 223, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Brzoskwinowa 7,Łęgajny, 11-010 Barczewo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 301/26 o powierzchni 835m2 zabudowana domem o powierzchni użytkowej 233m2 plus piwnica, poddasze i pomieszczenie inwentarskie o łącznej powierzchni 89m2

Suma oszacowania wynosi 735 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 490 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Olsztynie 26 1240 5598 1111 0000 5022 8728. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Niepsuj

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Barczewo, Osiedle Słoneczne 13/26 (warmińsko-mazurskie)

Osiedle Słoneczne 13/26, 11-010, Barczewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-28
Cena wywołania: 104 025 zł
Cena oszacowania: 138 700 zł

Grunt w miejscowości Dobra Wola, Dobra Wola (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 36, 50/2

Dobra Wola, 19-330, Dobra Wola, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Płonne, Płonne 26 (warmińsko-mazurskie)

Płonne 26, 14-420, Płonne, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 199 950 zł
Cena oszacowania: 266 600 zł