Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lędziny, Zakole 33 (śląskie). Działka numer: 804/31

Zakole 33, 43-140, Lędziny, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Sygnatura: KM 713/15
Obszar działki: 0,7525 ha
Cena wywołania: 239 333 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł
Wadium: 35 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Joanna Kowalska

Kancelaria Komornicza, Budowlanych 35, Tychy, 43-100 Tychy

tel. 32 780 30 90 / fax.

Sygnatura: KM 713/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój 108a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zakole 33, 43-140 Lędziny , dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 359 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 239 333,33 .    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotęLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. nr 68105013991000009072781728.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Tychach Sądzie Rejonowym w Tychach mieszczącym się pod adresem: Budowlanych 33, Tychy, 43-100 Tychy[/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Kowalska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lędziny, Jana Długosza (śląskie). Działka numer: 2685/69

Jana Długosza, 43-140, Lędziny, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 213 000 zł